Šifry z minula

Na štarte prebiehalo súčasne 5 aktivít: spoznanie literárnych ukážok, zapamätanie si balíčku kariet, 3D piškôrky, empatia a základné šifrovacie princípy. Tímy sa mohli deliť. Aktivity boli rozdelené na kolá, vždy najlepší tím alebo jednotlivec dostal za odmenu obrázok trička. Po nápade, že ide o cyklistické dresy ich stačilo správne pomenovať - napríklad "tričko pre majstra sveta". Predložka "pre" navádzala na pomenovanie vo vyskloňovanom tvare. Následne stačilo čítať doplnené písmenká v poradí čísielok pod nimi. Vzhľadom na to, že niektoré číselká sa opakovali, riešenie sa dalo uhádnuť už z 2-3 tričiek. Opakované čísla slúžili tiež na potvrdenie správnosti pomenovaní. A malý detail: podobne ako je biele tričko určené len jazdcom do 25 rokov, aj príslušná aktivita bola určená len začiatočníkom :-)
Pomenujeme obrázky a čítame nahlas. Pár-rys je Paríž! Mat-dred - Madrid, atď. Stačí nájsť správne mestá. K tomuto slúžil aj hint v podobe koláčikov, ktoré sme rozdávali na stanovisku pomenovaných po mestách: Skalický trdelník, Bratislavský rožok a Linecké koláčiky. Druhým krokom bolo vybratie písmenka z názvu mesta podľa poradia planéty (čiže Zem = čítame tretie písmenko).
Ide o rovnicu (lepšie povedané o rovnosť) a hádaj čo? Kúsok ďalej je miesto s názvom Rovnica.
Zadanie pripomína tetris. Názov šifry to potvrdzuje, 4 voľné políčka I a Sigma = TETRIS. Zároveň hovorí, čo máme spraviť. Vždy štyri písmenká v riadku zosumujeme. Stačí teda si na papieri alebo s drevenými pomôckami odsimulovať hru tetrisu a čítať písmenká v riadkoch (napr. A+B+C+D = 1+2+3+4 = 10 = J). Zadanie je spravené tak, že pri hre s pomôckou máme vždy potrebný počet dielikov, čo nám môže potvrdiť, že sme na správnej ceste.
Areál bývalej raketovej základne na Devínskej Kobyle je zaujímavý, veľký a neprehľadný. Tímy dostali inštrukcie: nepoužívaj elektronické pomôcky, pozeraj sa naokolo a nevstupuj do budov. V areáli bolo rozmiestnené množstvo papierov, po príchode si tak tím určite všimol zopár z nich. Na každom bol text v nejakom jazyku a malo byť jasné, že od tímov neočakávame znalosť napríklad baskičtiny. Pri preskúmavaní areálu sa dal pochopiť systém - škandinávske jazyky sú na kope, hispánske tiež, atď. - pôjde teda o geografické rozloženie jazykov v celom areáli. Vzhľadom na to, že Nôdľa je slovenská šifrovačka, je rozumné ísť hľadať slovenčinu. Najjednoduchšia cesta viedla z juhu - stačilo nájsť balkánske jazyky, potom maďarčinu a slovenčina už bola len kúsok (mapa). Tam, okrem slovenskej verzie textu sa nachádzal aj popis cesty na ďalšie stanovisko.
Slovné spojenia asociujú konkrétne slová (zaľúbil sa pomaranč) a tie sa spájajú s konkrétnymi farbami (pomaranč je oranžový). Stačí si vyfarbiť slová a dostaneme obrázok dúhy, čo vysvetľuje aj ten tvar zadania. Ďalšia šifra je preto fialová. Nevyužili sme však to, že dúha je hore nohami - v mape sa nachádza Fialkové údolie a naozaj, dúha hore nohami vyzerá ako údolie. A kde presne v tom údolí? No predsa na zelený štvorček - mapovú značku NPR.
Varíme vám tu halušky, tak asi ani šifra nebude rýchlo vyriešená :-) V zadaní sa dajú nájsť slová - napríklad vľavo hore ČLOVIEČIK, VODKA, FIGURÍNA - ktorých písmená idú po nie veľmi krivých čiarach. Tieto čiary sa pretínajú a vznikne tak zopár nezávislých skupín/útvarov - potenciálne jeden útvar pre jedno písmeno riešenia. Každá skupina slov asociuje nejaké ďalšie (ČLOVIEČIK, VODKA, FIGURÍNA = PANÁK). Spočítame počet krížení slov v skupine a vyberieme píslušné písmeno (3 kríženia, čiže N). Riešenie NAPOJISKASV
Vzhľadom na večerný lov v oblasti sme túto šifru zrušili ešte pred príchodom prvého tímu.
Slová začínajú na Ľ,P,H,D - ľavo, pravo, hore, dole. Často však majú spoločných písmen viac. Ak čítame prvé rozlišné písmeno, dostaneme slovo PIŠKVORKY a balast. Vtedy si spomenieme na drevenú pomôcku. Rozložíme dieliky do loga Ešte sa dohodneme a otočíme na stranu s piškvorkami. Do voľnej medzery pohneme tým dielikom, ktorý tam môže ísť príslušným smerom. Hráme sa a treba si všimnúť, že niekedy vznikajú štvorice O,X a _. To interpretujeme ako morzeovkovú bodku, čiarku a oddeľovač a máme riešenie BIELES (skaly).
Sú tri možnosti. 1) Stačí rovno prečítať riešenie. 2) Zistíme princíp, pekne ho vidno na 15. písmenku E: horizontálne čiary sú zmenené na kružnice, vertikálne sú uhlové výseky. Ide teda deformáciu v polárnych súradniciach. 3) Použijeme lesklé / kovové pero. Hrot zapichneme do stredu polárnej sústavy a v zrkadlovom odraze čítame normálne písmená.
Majster Yoda hovorí synonymá, Darth Vader antonymá. Čítame prvé písmená - AGÁTOVÁ. Spolu s upresnítkom východný koniec vieme, kam ísť a dobré rady nás k tomu nabádajú. Ale čo tam? V zadaní je ešte jedno slovo: šťastie písané normálne uprostred textu s kurzívou. Na konci ulice Agátová sa nachádza ubytovňa Fortuna = šťastie po latinsky, čo vzhľadom na umiestnenie tejto šifry pri zrúcanine rímskej kúpeľnej budovy je tematické :-)
Tímy dostali v cieli okuliare s virtuálnou realitou. Ocitli sa vo vesmíre, ktorý sa nepríjemne točil. Ak sa pozerali okolo seba, mohli nájsť lietajúce objekty. Na riešenie šifry boli potrebné 3 okuliare súčasne - v každých sa premietala tá istá scéna, ale objekty boli vykreslené len v jednej farebnej zložke (červená, zelená alebo modrá). Po spojení informácií zo všetkých okuliarí sa dali interpretovať vlajky štátov sveta a prečítať prvé písmená v poradí, v akom vlajky prilietali z vesmíru.